ประกาศราคากลางจัดซื้อรถยนต์ประจำกองสวัสดิการสังคม เพื่อใช้ในราชการ รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน

0
64

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้