ประชาสัมพันธ์ กำหนดการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 เพื่อเป็นข้อมูลในการจีดสรรวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 18-31 สิงหาคม 2564 ในวันเวลาและสถานที่ที่กำหนด หากท่านใดไม่สะดวกไปขึ้นทะเบียนตามกำหนดการ สามารถมาติดต่อขึ้นทะเบียนฯ ได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย ในวันเวลาราชการ

0
1467

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้