ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก สายหน้าบ้านนางละมัย ทัศนารักษ์ ม.19 บ้านปลาดุกทอง ด้วยระบบ e-bidding

0
19

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้