ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายภายในหมู่บ้าน (นายชนินทร์ ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 15 บ้านดงแสนสุข ด้วยระบบ e-bidding

0
237

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้