ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย เรื่อง สถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศและติดป้ายหาเสียงเลือกตั้ง

0
328

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้