ขอขอบคุณ คณะดำเนินการโครงการอาสา ARSA Project / โครงการอารักข์ ARSA Project และ สำนักงานกองทุนสนับสนุน สร้างเสริมสุขภาพ (สสส) ที่ได้สนับสนุนสื่อการจัดการเรียนการสอนความปลอดภัยทางถนน ให้กับ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย

0
179

ขอขอบคุณ คณะดำเนินการโครงการอาสา ARSA Project / โครงการอารักข์ ARSA Project และ สำนักงานกองทุนสนับสนุน สร้างเสริมสุขภาพ (สสส) ที่ได้สนับสนุนสื่อการจัดการเรียนการสอนความปลอดภัยทางถนน ให้กับ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย เพื่อใช้เป็นสื่อการจัดการเรียนการสอนในเด็กวัยอนุบาลและประถมศึกษาตอนต้น

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้