ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ผ่านระบบ Zoom Meeting

0
233
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นางจิตรา บุญล้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย มอบหมายให้นายกำจัด หลักรัตน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในทิศทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ศพอส. และ ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้