องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย ออกโครงการประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (วันที่ 9 มีนาคม 2565)

0
136

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย ออกโครงการประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (วันที่ 9 มีนาคม 2565)

เมื่อวันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 นางจิตรา บุญล้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการกอง พนักงานส่วนตำบลที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ในการดำเนินงานตามโครงการประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หมู่ที่ 4 บ้านยางลุ่ม และหมู่ที่ 5 บ้านยางเทิง เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการของประชาชนที่เป็นปัจจุบันและนำมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย สำหรับใช้เป็นเครื่องมือและเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาตำบลต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้