คำสั่งกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบล

0
52

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้