ข้อมูลสภาพอากาศ

ลักษณะภูมิอากาศ

สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป มี 3 ฤดู คือ

 

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึงกลางเดือนพฤษภาคมในระยะนี้เป็นช่วงว่างของฤดูมรสุม อาจจะร้อน อบอ้าวทั่วไป เดือนที่มีอากาศร้อนที่สุดคือเดือนเมษายน
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ถึงกลางเดือนตุลาคม เป็นช่วงที่มีลมมรสุมตะวันตำเฉียงใต้ ซึ่งเป็นลมร้อนชื้น พัดมาจากมหาสมุทรอินเดีย ปกคลุมประเทศไทยร่องความกดอากาศต่ำที่พาดผ่านบริเวณใต้ของประเทศไทย จะเลื่อนมาถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้มีฝนตกชุกชื้น เดือนที่มีฝนตกมากที่สุดคือ เดือนสิงหาคม
ฤดูหนาว เรื่องตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม ถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือผ่านทำให้มีอากาศหนาวเย็นทั่วไปทั้งภาค เดือนที่มีอากาศหนาวจัดคือเดือนมกราคม