ข้อมูลพื้นฐาน

ที่ตั้งของตำบล

ตำบลไร่น้อยตั้งอยู่ถนนอุบล–ตระการ หมู่ที่ 5 บ้านยางเทิง ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เป็น 1 ใน 11 ตำบลในเขตอำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี  โดยตำบลไร่น้อยอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองอุบลราชธานี เป็นระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตรๅๅๅๅๅๅๅๅๅๅๅ