วัดสระประสานสุข (วัดบ้านนาเมือง)

วัดสระประสานสุข หรือวัดบ้านนาเมือง ตั้งอยู่ที่บ้านนาเมือง หมู่ที่ 2 ต.ไร่น้อย อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี  เป็นวัดที่พระศาสนดิลก (เสน) ซึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์ของหลวงปู่บุญมี โซติปาโล  ได้เป็นผู้บุกเบิกและวางรากฐานก่อสร้างมาตั้งแต่ต้น ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2480 ห่างจากตัวเมืองประมาณ 5 กิโลเมตร ด้านทิศเหนือของสนามบิน เป็นวัดที่มีพระอุโบสถแปลกตา สร้างเป็นรูปเรือสุพรรณหงส์ประดับตกแต่งด้วยเซรามิค โดยมีอาจารย์บุญมีเป็นเจ้าอาวาส (ปัจจุบันท่านมรณภาพแล้ว) เป็นที่เคารพนับถือของชาวอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่น่าสนใจได้แก่หอระฆังประดับเซรามิค พิพิธภัณฑ์หลวงปู่บุญมี และวิหารกลางน้ำเรือธรรมนาคราช หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่าวิหารกลางน้ำที่สร้างไว้กลางน้ำบนพญานาคราชรูปร่างคล้ายเรือ ส่วนหัวเป็นพญานาคราช 5 เศียร ทางเดินเข้าวิหารกลางน้ำเป็นทางเดินด้านหางนาคราช

ช้าง4

fsfกฟกฟ

เป็นพระอุโบสถ แปลกตา สร้างเป็นรูปเรือสุพรรณหงส์ประดับตกแต่งด้วยเซรามิคที่มีความละเอียดงดงาม  โดยมีอาจารย์บุญมีเป็นเจ้าอาวาส (ปัจจุบันท่านมรณภาพแล้ว) เป็นที่เคารพนับถือของ ชาว อุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง
ซุ้มประตูพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ๓ เศียร จุดเด่นหน้าทางเข้าวัดสระประสานสุขคือซุ้มประตูพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ เป็นความเชื่อในการลอดท้องช้าง เพื่อเป็นศิริมงคลสำหรับผู้ที่ได้ลอดท้องช้าง

 

 

ช้าง5ช้าง3ช้างช้าง2